Aanvragen

Een aanvraag dient u digitaal te sturen naar:
info@gemeenschapsfondsschiedam.nl

U kunt het formulier downloaden van deze website.

Als bijlagen verzoekt de Stichting Gemeenschapsfonds om:
(Zonder onderstaande bijlagen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen)

Onderstaande bijlagen zijn ook gewenst:

Om zoveel mogelijk relevante projecten te kunnen ondersteunen is in principe het maximum toe te zeggen garantiesubsidiebedrag Ä 2.000,- per project.