Het Fonds

Het Gemeenschapsfonds Schiedam verleent steun aan concrete projecten die ten goede komen aan de Schiedamse samenleving. Het richt zich daarbij met name op kleinschalige projecten waaruit betrokkenheid en ontplooiing kernbegrippen zijn. Het belangrijkste doel van het fonds is het helpen ontwikkelen en uitvoeren van projecten op maatschappelijk, cultureel of educatief gebied, waarbij extra hulp goed gebruikt kan worden. Met name richt het Fonds zich op de volgende gebieden:

Het Gemeenschapsfonds werkt in de openbaarheid. Dit betekent dat het fonds verantwoording aflegt over de manier waarop het geld in de lokale samenleving wordt besteed.

De Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Dat betekent dat zowel aan het fonds gedane schenkingen, als door het fonds verrichte schenkingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Daarnaast zijn aan het fonds gedane schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar voor de schenker.

Het Gemeenschapsfonds Schiedam geeft in principe geen steun aan: