Voor allen. Door allen, is het motto waarmee het Gemeenschapsfonds zich aan alle Schiedammers presenteert. Het Gemeenschapsfonds is een particulier initiatief en wil steun bieden aan nieuwe initiatieven en projecten op het brede gebied van onderwijs, cultuur, sport en recreatie, natuur en milieu en gezondheidszorg. Het fonds wil, kortom, bijdragen aan de kwaliteit van de lokale gemeenschap.

Het Gemeenschapsfonds doet dit door gelden beschikbaar te stellen aan organisaties die hiervoor een aanvraag indienen. Deze site wil antwoord geven op vragen over de doelstelling, over het bestuur en het toezicht en waarvoor bijdragen kunnen worden aangevraagd. Heeft u vragen waarop u hier geen antwoord vindt dan nodigen wij u uit om deze te stellen via ons e-mail adres, info@gemeenschapsfondsschiedam.nl.

Veel informatie kunt u lezen in het Jaarverslag dat op deze website staat.

Het Gemeenschapsfonds Schiedam verwerft inkomsten uit schenkingen en legaten. Deze worden daadwerkelijk en in hun geheel aangewend voor ondersteuning van tal van projecten op maatschappelijk, cultureel, recreatief en educatief gebied. Het Gemeenschapsfonds staat dicht bij de mensen en kent daarom de mogelijkheid om donateur te worden. Voor slechts 25,- per jaar maakt u het tal van Schiedamse organisaties mogelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor allen. Door allen.